Vrijwilligersbeleid

27 oktober 2017

Beste leden,

Maandag 30 oktober om 20:00 uur is de ledenvergadering. We hopen zo veel mogelijk leden te zien op de eerste ALV van de fusieclub.

Naast de reglementaire (financiële) onderwerpen komen er ook zaken aan bod als de huidige stand van zaken van de teams, het complex, sportiviteit en respect en natuurlijk het vrijwilligersbeleid. Dit laatste is inmiddels ook als document alvast terug te vinden op de site. De notulen van de laatste ALV’s van de 3 clubs liggen deze avond natuurlijk ook ter inzage.

VOETBAL.NL