Uitstel Algemene Ledenvergadering naar 23 november 2020.

13 september 2020

21 september aanstaande zouden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden.

Gezien de huidige onzekere tijden, met name als gevolg van Corona, heeft het bestuur besloten om deze vergadering uit te stellen en wel tot maandag 23 november aanstaande.

Om er voor te zorgen dat voldoende leden deze vergadering kunnen bezoeken, zal deze vergadering (hoogstwaarschijnlijk) niet in ons clubhuis plaats gaan vinden.

Bij de uitnodiging voor de vergadering, die te zijner tijd verstuurd zal worden,  zullen wij jullie hier verder over inlichten.

VOETBAL.NL