Structuurwijziging jeugdafdeling FC Tilburg

11 december 2019

In onze zoektocht naar een voorzitter voor onze jeugdafdeling zijn we verheugd u te kunnen mededelen dat we deze functie op ad interim-basis hebben ingevuld. Totdat er een geschikte kandidaat is gevonden voor de rol van jeugdvoorzitter van FC Tilburg, hebben we Sjaak Cox bereid gevonden om deze rol tijdelijk op zich te nemen.

Dit is overigens niet de enige wijziging. Bij de jongenstak hebben we het zogenaamde sectiehoofdenmodel ingevoerd. Elke leeftijdscategorie (sectie) heeft een sectiehoofd. Deze rol wordt ingevuld door de trainer-coach van het eerste team van iedere leeftijdscategorie.

Sectiehoofden

JO19   Mike van Strien –      JO14   Bas Algra                JO11   Janko van Gestel
JO17   Eumir Broos            JO13   William van Veen     JO10   Wilco van Beek
JO15   Joris Waijers           JO12   Anwar Dap              JO09   Amine Mbarki

Bij de meisjestak is dit model nog niet gepast. Hoewel de meisjestak groeiende is, is het aantal teams nog te gering om het sectiehoofdenmodel toe te passen. Daarentegen willen we wel graag de voetbalopleiding bij de meisjes verder doorontwikkelen en hebben in dit kader Marco van den Besselaar bereid gevonden om hiermee aan de slag te gaan in de functie van technisch jeugdcoördinator meisjes.

Taken en verantwoordelijkheden sectiehoofden:

 • De teamindeling van de overige, lagere jeugdteams binnen hun sectie;
 • De ontwikkeling/opleiding van spelers binnen hun sectie;
 • De uitwisseling van spelers binnen hun sectie;
 • Bekijken van nieuwe spelers bij welk team ze uiteindelijk kunnen worden geplaatst, kwalitatief en kwantitatief;
 • Het (vervroegd) doorschuiven van spelers naar een hogere- of lagere sectie (dispensatie);
 • Bezetting trainer-coaches/begeleiders binnen hun sectie;
 • Signaleren van noodzakelijke opleiding/kwalificatie m.b.t. trainer-coaches/begeleiders binnen hun sectie;
 • Tactisch/technisch bijstaan van trainer-coaches/begeleiders van de lagere jeugdteams binnen hun sectie;
 • Communicatie sectiehoofden onderling m.b.t. bovenstaande punten en teamvorming;
 • Minimaal 4 x per seizoen overleg met alle trainer-coaches/begeleiders binnen hun sectie.

Voor de technisch jeugdcoördinator meisjes geldt het bovenstaande, maar dan voor de gehele meisjesafdeling.

De sectiehoofden en technisch jeugdcoördinator meisjes worden bijgestaan door coördinatoren. Zowel bij de jongens als bij de meisjes hebben we een coördinator voor de bovenbouw (O13 en hoger) en onderbouw (O12 en lager).

Coördinatoren

 • Willia Kolen (bovenbouw jongens)
 • Angelique van de Veer (onderbouw jongens)
 • Cynthia van Boxtel (bovenbouw meisjes), interim met ondersteuning van Ad Mutsaers
 • Rolf Kuijpers (onderbouw meisjes)

Cynthia en Rolf zullen tot aan het einde van dit seizoen met raad en daad worden bijgestaan door Ad Mutsaers. Ad heeft aangegeven de komende periode minder tijd te hebben voor het coördinatorschap en zal zich gaan bezighouden met de werving bij de meisjesafdeling en het trainen van een meisjesteam. Ad (en Han Broers) hebben er ziel en zaligheid in gelegd en er (mede) voor gezorgd dat de meiden afdeling is zoals hij is en daarom is Ad dan ook de perfecte kandidaat om de werving op zich te nemen. Hij zal dit doen in verschillende projecten zodat hij zijn tijd zelf in kan delen. Tevens zullen we per direct op zoek gaan naar een coördinator bovenbouw meisjes. 

Taken en verantwoordelijkheden coördinatoren:

 • Inschrijvingen – doorverwijzen van nieuwe leden naar desbetreffend sectiehoofd;
 • Info verstrekken aan nieuwe trainers/begeleiders/ouders/spelers;
 • Helicopterview – bewaken van communicatie en samenhang tussen secties;
 • Doorverwijsfunctie naar Corné Langenhuijsen (wedstrijdsecretariaat), Theo de Beer (ledenadministratie), Marco Langenhuijsen (penningsmeester/financiën), Peter Kreemers (kledingbeheer) en Sjaak Cox (jeugdvoorzitter). Trainer-coaches/ begeleiders/ouders/spelers wegwijs maken in de te bewandelen weg;
 • Aanspreekpunt voor Theo de Beer ten behoeve van het up to date houden van de ledenadministratie.

Plaats in de vereniging

De sectiehoofden, technisch jeugdcoördinator meisjes en coördinatoren vallen operationeel onder de verantwoordelijkheid van de jeugdvoorzitter. Functioneel worden de sectiehoofden en technisch jeugdcoördinator meisjes voor alle technisch- en tactisch inhoudelijke voetbalzaken bijgestaan door het bestuurslid technische zaken (Erwin Smolders).

Met het bovenstaande hopen we jullie meer duidelijkheid te hebben gegeven in de verschillende rolverdelingen binnen de jeugdafdeling van FC Tilburg. Kort gezegd kunnen jullie voor voetbalgerelateerde zaken terecht bij de sectiehoofden/technisch jeugdcoördinator meisjes en voor operationele randzaken bij de coördinatoren boven- en onderbouw.

Namens het bestuur,

Erwin Smolders

VOETBAL.NL