Overschrijven

OVERSCHRIJVEN VÓÓR 15 JUNI

Het overschrijven vindt helemaal digitaal plaats. Let wel goed op de regels rond het overschrijven.

Kom je naar FC Tilburg vanuit een andere vereniging: Ben je de afgelopen 3 seizoenen via een andere voetbalvereniging ingeschreven geweest bij de KNVB, dan heb je overschrijving nodig.
Hoe werkt dat: je meldt je aan bij FC Tilburg via het inschrijfformulier. Vul dit volledig in en vermeld hierop vooral duidelijk je KNVB-relatienummer als je die weet (deze is in de app voetbal.nl te zien) en geef aan van welke vereniging je komt. Je hebt verder geen formulieren nodig. Je spelerspas van je oude vereniging ook niet. De ledenadministratie van FC Tilburg voert je gegevens in bij de KNVB (Sportlink) en verzoekt digitaal de oude vereniging akkoord te gaan met de overschrijving. Dit geldt voor alle leeftijden.
De regels voor overschrijven zijn in het kort: voor overschrijvingen binnen de A-categorie (prestatieve teams) geldt 15 juni als een belangrijke datum. Voor die datum niet aangemeld voor overschrijving betekent dat je moet wachten (zie regels KNVB op de website van de KNVB). Voor de B-categorie kan er ook na die datum worden overgeschreven (dit kan echter maar 1 x per seizoen).

Wil je weg bij FC Tilburg verlaten?: Wij verlenen in principe alleen medewerking aan overgang naar een andere vereniging aan het eind van het seizoen. Het kan natuurlijk zijn dat er redenen zijn om ons te willen verlaten. Neem altijd contact op met de ledenadministratie. Een tijdige overschrijving of opzegging is in de eerste plaats in je eigen belang. Indien een opzegging ná 15 juni bij de ledenadministratie gemeld wordt, dan is de vereniging helaas genoodzaakt om de KNVB contributie voor het nieuwe seizoen bij je in rekening te brengen.  Je meldt je dus tijdig af bij FC Tilburg en je meldt je aan bij de nieuwe vereniging volgens de regels van die vereniging. Er zijn geen formulieren nodig,  De nieuwe vereniging vraagt FC Tilburg digitaal om overschrijving. Hieraan wordt welwillend meegewerkt, indien aan voorgaande regels is voldaan en er geen financiële achterstand is met contributie en/of boetes en alle spullen zijn ingeleverd

  • Samenvattend: Voor overschrijven zijn dus geen formulieren nodig en handtekeningen. Maar je moet je wel aan de regels houden.
  • Internationaal overschrijven: Voor het internationaal overschrijven gelden nog andere regels. Zie ook de website van de KNVB.

OVERSCHRIJVEN NA 15 JUNI

Overschrijven na 15 juni kan alleen als je 1 jaar niet hebt gevoetbald of verhuist over een afstand van 30 kilometer of meer.

Je kunt dispensatie krijgen om na 15 juni over te schrijven als je van een team in de B-categorie naar een team in de B-categorie van je nieuwe vereniging gaat.

Overschrijven van de A-categorie naar B of andersom is na 15 juni niet mogelijk, tenzij je 1 jaar niet hebt gevoetbald. Als je verhuist over een afstand van 30 kilometer of meer is dispensatie mogelijk voor overschrijving binnen de A-categorie en tussen A en B, maar dan alleen per 1 februari (bij aanvraag na 1 september en voor 31 januari), per 1 augustus (bij aanvraag tussen 1 februari en 16 juni) of per 1 september (bij aanvraag na 15 juni en voor 1 september). Let hier speciaal op, want het is dus niet zo dat je onmiddellijk speelgerechtigd bent.

Smoezen, zoals team opgeheven, van school veranderd, etc. helpen niet. De grens voor een reguliere overschrijving ligt strikt op 15 juni 24.00 uur. Een aanvraag die op 16 juni wordt ingevoerd is al te laat. Neem dus geen risico en wees er op tijd bij.