Nieuwsupdate oktober 218

4 oktober 2018

FC Tilburg is begonnen aan het 2e seizoen. Een seizoen waarbij we alle leden veel sportief plezier en gezellige ontspanning op en rondom het veld toewensen. Als bestuur gaan we dit seizoen proberen de club nog beter neer te zetten. Er is vorig jaar veel moois tot stand gekomen, maar er ligt nog veel werk voor ons. We denken dan o.a. aan de communicatie en de keten van aansturing van het bestuur via de coördinatoren tot alle leiders en trainers.

In goede sfeer hebben we onze ALV gehouden. Als bestuur hebben we de stand van zaken uit de doeken gedaan en de plannen voor komend jaar besproken. Er waren terecht kritische vragen, maar gelukkig ook waardering voor wat het bestuur, de coördinatoren en natuurlijk vele leden in tientallen functies in het eerste seizoen bereikt hebben. De club is groeiende en dan vooral bij de jeugd (meisjes). De financiën zijn op orde, maar het begrotingsoverschot is niet zo gunstig als gehoopt.

Op de ALV is namelijk ook besproken hoe het staat met de nieuwbouwplannen en hier zit momenteel een groot gat tussen de beraamde kosten en hetgeen wij verantwoord vinden om te investeren. Hier wordt dus aan gewerkt. Om onze mogelijkheden te vergroten moeten we simpelweg meer geld genereren en minder uitgeven. Enerzijds gaan we dit proberen door meer gezellige activiteiten te organiseren. Anderzijds zouden we de kosten kunnen drukken als het vrijwilligersbeleid vruchten gaat afwerpen. Nu betalen we bv. de scheidsrechters en bedroegen de loonkosten bij de kantine verleden seizoen rond €15.000. Meer inzet vanuit de leden zou hierbij geld voor de club op kunnen leveren. We gaan dus het vrijwilligersbeleid opnieuw onder de aandacht brengen en wijzen op de noodzaak ervan. We hopen dat iedereen snapt dat onderdeel zijn van een VERENIGING inhoudt dat je je steentje bijdraagt. Contributie betalen is de basis, maar dat dekt net de lopende kosten zoals veldhuur, KNVB-afdrachten, gas en licht. Dit is nooit genoeg om alle teams van (betaalde) trainers te voorzien of de kantine op iedere trainingsavond open te houden, laat staan om een nieuwe kantine te bouwen. Met 1100 leden zou met 4 uur per persoon per jaar de vereniging  geheel voorzien zijn qua vrijwilligerstaken. Dus daar gaan we voor!

We willen bestuurslid Ad Mutsaers bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. We zijn blij dat hij als coördinator bij de vrouwen/meiden behouden blijft en we verwelkomen Marieke van Rijn en Loes Rijnen (beide speelsters van vrouwen 1) in het bestuur. Zij gaan de belangen van de vrouwen en meiden behartigen evenals de activiteiten coördineren.

We wensen iedereen nogmaals een sportief seizoen toe en hopen dat we voorspoedig verder kunnen werken aan een gezonde en gezellige vereniging.

Het bestuur

VOETBAL.NL