Nieuwsupdate maart 2018

16 maart 2018

Beste leden,

 

Na lange radiostilte heeft de gemeente de draad weer opgepikt voor wat betreft de realisatie van de nieuwe kantine en kleedkamers. Eigenlijk hadden we tot na de verkiezingen geen nieuws verwacht, maar we zijn blij dat er weer beweging in zit en de geluiden die we kregen waren niet in ons nadeel.

Zodra er iets concreets te melden is, zullen we dat zeker doen!

 

Er gaat een enquête rond bij de jeugdgeledingen. Deze wordt verzorgd door 3 studenten van de opleiding SPECO die al een paar weken een kijkje in onze club nemen. Wij willen vragen de enquête in te vullen, want er staat ook een deel in wat voor ons als bestuur erg handig is om de zaakjes voor volgend seizoen te kunnen verbeteren. We zijn erg benieuwd. Natuurlijk kan iedereen zijn ideeën of opmerkingen ook altijd direct bij ons kwijt of mailen naar info@fc-tilburg.nl.

 

De contributies voor dit seizoen zijn voor een groot deel binnen, maar nog niet allemaal. Wij zijn helaas genoodzaakt om in individuele gevallen stappen te ondernemen. Dit zal resulteren in een blokkering in sportlink, waardoor een speler niet meer mag en kan voetballen. Wil je om bepaalde redenen uitstel aanvragen, neem dan contact op met de penningmeester Marco Langenhuijsen, want anders sta je weldra langs de kant.

 

Onze vertrouwenspersoon Marion de Kock gaat in samenwerking met de Taskforce Kindermishandeling een project opstarten bij onze club. Het doel is natuurlijk onze club een veilige haven voor onze jeugd te maken. Aan dit groots opgezette project doen ook HC Tilburg en (hopelijk) Judoclub Tilburg. Bekende namen binnen Tilburg werken mee aan dit belangrijke doel en wij zijn verheugd dat Marion onze club hier bij heeft weten te betrekken. Verwacht hier gauw meer van te horen!

 

We kijken ook al vooruit naar het komende seizoen en de ALV in het najaar.

Zo zijn we druk bezig met de evaluatiegesprekken met de trainers en begeleiders bij de jeugd. Daaruit komt voort wie verder gaat voor de club en voor wie we vervanging zullen moeten gaan zoeken.

Bij het kader hebben we ook een aantal mensen die een stapje terug gaan doen van hun functie en we zoeken enthousiaste leden die de club graag willen ondersteunen. 4 bestuursleden zullen conform de statuten aftreden waarvan, hoe het zich nu laat aanzien, alleen Niels Hesselberth niet herkiesbaar zal zijn.

Natuurlijk zijn we dan ook nog steeds op zoek naar een geschikte voorzitter/ voorzitster. Heeft u Interesse voor een functie of een goed idee? We horen het graag. Ook gaat Aura Laumen (hoofd van de sponsorcommissie) stoppen evenals Johan van Herp (wedstrijdsecretaris zondag / senioren).

Daarnaast blijft uiteraard staan dat we alle handjes achter de bar, bij het terreinbeheer en in talloze andere functies hard kunnen gebruiken.

 

De commissie Vrijwilligersbeleid zal vóór komend seizoen met een invulling van het vrijwilligersbeleid, zoals we dat in onze statuten hebben staan, komen. M.a.w. er wordt van iedereen een aandeel verwacht en ze zijn nu met de praktische invulling ervan bezig. ‘Wat is er te doen, hoeveel uur is het en hoe houden we dat bij.’

We hopen op ieders medewerking, zodat de leus: samen staan we sterk! geen lege huls zal blijken.

 

Graag tot gauw op of rondom de velden!

 

Het bestuur

VOETBAL.NL