Nieuwsupdate februari 2018

31 januari 2018

Beste leden,

De winterpauze zit er weer op en er wordt weer volop gevoetbald. Het eerste team is voortvarend uit de startblokken geschoten met een mooie en bovenal verdiende 0-2 overwinning uit bij de (toen nog) koploper. Hiermee hebben ze hun positie in de eerste klasse verstevigd en zijn ze ook nog altijd het hoogstgeplaatste amateurteam van Tilburg!

De nieuwe kleedkamers zijn inmiddels in gebruik en als het goed is heeft iedereen de nieuwe nummering 1-16 ontdekt. Als nu na gebruik ook ieder team een keer door de kleedkamer veegt/ trekt en de sleutels terugbrengt is het helemaal super.

Nu Willem II dit seizoen niet meer op ons complex actief is hebben we ook de trainingstijden her en der aan kunnen passen. De trainers/ leiders informeren hun teams hierover en het nieuwe schema is reeds gepubliceerd site.

De commissie Sportiviteit en Respect is bijeen gekomen en zij zullen binnenkort een opzet voor de gedragscode voor onze vereniging bekendmaken. Hieruit worden dan enkele ‘gouden regels’ gedestilleerd. Aan de hand hiervan kunnen trainers/ leiders voor aanvang van het nieuwe seizoen in overleg met de spelers c.q. ouders de teamafspraken vastleggen. JO15-1 heeft dit als pilot reeds gedaan! Ook komt er een avond waarop dit met leiders en trainers besproken wordt.

Daarnaast gaat deze commissie zich vooral preventief inzetten met betrekking tot gedrag en sportiviteit. Op de ALV in het nieuwe seizoen zal dit ook verder uit de doeken gedaan worden en ze zoeken ook nog versterking!! Ter verduidelijking: in het onverhoopte geval van wangedrag,onsportiviteit e.d. en van daaruit volgende sanctionering door de club zal dit altijd uitsluitend geschieden door het bestuur.

Aanmelden om een handje mee uit de mouwen te steken kan natuurlijk ook nog steeds: terreinmedewerker, technisch jeugdcoördinator, toernooicommissie, scheidsrechter en zoals gezegd dus in de commissie Sportiviteit en Respect, om maar een paar belangrijke te noemen…

Ook valt vanaf volgend seizoen de taak als wedstrijdcoördinator bij de senioren vrij en kan men zich (ruim voor de ALV) altijd beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie.

Tenslotte een puntje over de veiligheid. Het komt helaas voor, dat mensen over het kleine pad achter de kantine naar de parkeerplaats toe rijden. Er staat vooralsnog geen eenrichtingsverkeer-bord, maar houdt u alstublieft aan de rijrichtingen, het is daar al gevaarlijk genoeg!

Graag tot gauw langs de lijn!

het bestuur

VOETBAL.NL