Nieuwsbrief juni 2020

15 juni 2020

Graag informeert het bestuur u hierbij over een aantal meest relevante onderwerpen.

Seizoenseinde

Het seizoen, dat eigenlijk geen seizoen was, nadert al weer zijn einde.

Wij danken in ieder geval iedereen die het mogelijk gemaakt heeft dat we na de beperkte openstelling toch weer konden trainen, zodat eerst de jongeren en daarna de rest toch sportief bezig konden zijn. Mensen allemaal van harte bedankt!

In juni zullen we nog trainen. We zullen het seizoen afsluiten met een gezamenlijke activiteit en wel op 4 juli met een Voetgolftoernooi voor jong en oud. Voor nadere informatie zie onze site en facebook. Aanmelden kan nog steeds via activiteiten@fc-tilburg.nl. We hopen dat er veel mensen zullen komen, waarbij we natuurlijk wel met zijn allen de coronamaatregelen dienen te respecteren.

Vanaf 1 juli mag onze kantine weer open. We wachten echter nog steeds op  de coronaproof voorwaarden van NOC-NSF/KNVB waaronder dit kan. Bij het Voetgolftoernooi zijn kantine en terrassen in ieder geval open.

Na het Voetgolftoernooi zullen er (waarschijnlijk) geen trainingsactiviteiten meer zijn, om in ieder geval onze medewerkers, die telkens aanwezig moeten zijn, even rust te gunnen. Mocht er toch de wens zijn om te trainen, dan zullen we moeten kijken naar een andere oplossing. In augustus zullen we in ieder geval weer fris en fruitig beginnen. De juiste begindata zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de indelingen van alle teams.

Financiën

Nu het seizoen eigenlijk het seizoen niet was, hebben we natuurlijk ook een flinke financiële aderlating. De maanden waarin de meeste kantine opbrengsten gegenereerd kunnen worden, was ons complex helaas grotendeels gesloten, in ieder geval de kantine. Waar mogelijk hebben we gebruik gemaakt van de ondersteuningsmaatregelen van de overheid en is de huur van de velden tot 31 juli huurvrij, maar dat levert slechts beperkte compensatie op. Kortom we zullen het seizoen met een behoorlijk verlies afsluiten. Het zij zo, niet huilen maar opnieuw beginnen.

De eerste aanzetten voor de begroting voor volgend seizoen zijn al gemaakt. We weten echter niet hoe dat zal gaan. Wanneer zijn er weer wedstrijden, wel/geen bekercompetitie, met wel/geen publiek, met een kantine beperkt/geheel open? Nog tal van vragen waarop de antwoorden de komende maanden steeds meer helder zullen worden.

Nieuwbouw

Zoals jullie wel in het Brabants Dagblad hebben kunnen lezen is er eindelijk een definitief besluit gekomen van de Gemeente Tilburg om het financiële tekort in de plannen van de nieuwbouw van onze kantine (door de Gemeente Tilburg zelf geregeld waarin wij moesten meelopen!) niet te dekken. Een bittere pil, maar niet geheel onverwacht. We zijn nog steeds in overleg met de Gemeente Tilburg om te kijken wat er wél mogelijk is. De Gemeente wil graag dat bouw kantine en kleedkamers gelijk oplopen.

Daarnaast is plan B uit de kast getrokken en zijn we direct gestart met een alternatief traject voor (het ontwerp van) de bouw van de kantine. De nieuwe kantine zal er komen, linksom of rechtsom.

We zijn ook bezig om een tijdelijke unit neer te zetten naast de kantine voor opslag kleding etc, zodat we meer ruimte hebben in onze secretariaatsruimten.

Trainers

Zoals jullie hebben kunnen lezen op onze site hebben we een nieuwe trainer voor de vrouwen aangesteld en zijn we afgelopen week ook geslaagd in een nieuwe trainer voor het tweede elftal van de mannen.

Vooral bij jeugd kunnen we nog wel wat trainers gebruiken. Ben je iemand of ken je iemand die geschikt is, meld je aan via wedstrijdzaken-jeugd@fc-tilburg.nl.

Secretaris

Helaas heeft onze secretaris Jos Weel besloten, om voor hem mooie redenen, te gaan verkassen uit Tilburg met het gevolg om ook te stoppen als secretaris. Mooi voor hem, maar minder mooi voor ons. U voelt hem natuurlijk al aankomen: we zijn driftig op zoek naar een nieuwe secretaris. Ook hier geldt dus: Ben je iemand of ken je iemand die geschikt is, meld je aan via secretaris@fc-tilburg.nl. De taken van de secretaris staan beschreven in ons organogram op de site.  Maar wil je meer weten over de inhoud van de functie, dan kun je ook bij voornoemde emailadres terecht.

FC Tilburg innoveert Sportpark Spoordijk met ‘slimme’ camera’s van Usportfor

Vanaf het komende seizoen zijn wedstrijden op het eerste veld van FC Tilburg live te bekijken via de website en de app van Usportfor. Het installeren van een camerasysteem op het hoofdveld is een initiatief dat past binnen de visie van de club. Hierdoor sluiten we beter aan bij de mediabehoefte van de nieuwe generatie. Daarnaast biedt dit systeem mogelijkheden voor prestatieverbetering.

Het bericht hierover, dat deze week op onze site is geplaatst, heeft al heel wat AVG-tongen losgemaakt. Uiteraard zullen wij alles doen volgens de AVG regels. Alle informatie omtrent dit onderwerp loopt via onze technische commissie.

Overige zaken

Vrouwen/meiden: onze vrouwen/meiden zullen met ingang van het nieuwe seizoen volledig onder de vlag van FC Tilburg gaan voetballen. De samenwerking met Were Di is beëindigd.

Vrijwilligersbeleid: enkele mensen hebben zich weer gebogen over dit onderwerp en zijn bezig een voorstel uit te werken voor volgend seizoen. Zo gauw als dit voorstel er is, zullen wij jullie nader informeren.

Pannaveldje: het pannaveldje van TSV NOAD wordt binnenkort bij FC Tilburg aangelegd tussen hoofdveld en toegangsweg parkeerplaats.

Sponsoring: Helaas stopt onze hoofdsponsor en zijn we dus op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Over enkele weken komen we met een aangepast sponsorplan, waarbij uiteraard ook de mediamogelijkheden van onze nieuwe camerasysteem niet onbenut zullen blijven. Vooruitlopend op dit nieuwe  sponsorplan is in het in ieder geval mogelijk om per team het tenue  te sponsoren.

Ook hier geldt weer: bent u iemand of kent u iemand als hoofd- dan wel tenuesponsor? Meld je aan via sponsoring@fc-tilburg.nl

Tot slot wensen wij nog steeds iedereen sterkte in deze ook voor het voetbal moeilijke tijd 1,5 m tijd,  let vooral op uw gezondheid, want uiteindelijk is dat het enige dat echt telt!

Met sportieve groet,

Bestuur FC Tilburg

VOETBAL.NL