nieuwsbrief – juli 2022

12 juli 2022

Beste leden,
Hierbij zo vlak voor de vakantie een korte nieuwsbrief.

Bekijk en download hier de nieuwsbrief in pdf

ALV/Nieuwbouw paviljoen en was/kleedgelegenheid

11 april jongstleden hebben wij onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Kern van deze vergadering was de realisatie van ons nieuwe paviljoen. Hiervoor dienden we, naast leningen, eigen bijdrage, eigen werkzaamheden, specifieke subsidies etc, minimaal €150.000 via fondsenwerving bijeen te brengen. Onder het motto NU OF NOOIT heeft de ledenvergadering unaniem besloten  er voor te gaan om dit bedrag bijeen te krijgen en dat hebben we gedaan. We hadden afgesproken om na zo’n 2 maanden een nieuwe bijeenkomst te houden om te zien of het haalbaar is, het  benodigde bedrag bijeen te krijgen. Helaas moeten we constateren dat dit niet het geval is. Dit is de reden waarom we besloten hebben nog geen bijeenkomst te houden.
De teller staat op dit moment ‘helaas’ pas op zo’n €60.000. We hopen echter te kunnen zeggen ‘al’ op €60.000 en dat de rest op korte termijn nog volgt. De vrienden van FC Tilburg hebben besloten hun jaarbedrag van €3.500 te besteden aan de nieuwbouw van het paviljoen en de rommelmarkt heeft ook nog zo’n €600,- opgebracht. Maar dat is duidelijk nog niet genoeg. We verwachten via activiteiten en subsidies nog wel minimaal zo’n €40.000 binnen te kunnen halen, maar dan resteert nog altijd zo’n slordige €50.000.
Kortom de urgentie voor het nieuwe paviljoen is blijkbaar bij onze leden nog niet goed gevoeld, maar die urgentie is er echt. Nu, aan het einde van het seizoen zal de inspanning om gelden binnen te krijgen wat minder zijn, maar vanaf het begin van het nieuwe seizoen blazen we weer flink in de bus.
Kortom: HELP ONS HET NIEUWE PAVILJOEN TE REALISEREN! Het is echt NU OF NOOIT!

Zie onze website voor de mogelijkheden. Ideeën voor acties/activiteiten zijn natuurlijk welkom, maar de uitvoering is nog veel belangrijker aangezien dit op het moment op de schouders leunt van een (veel te) klein groepje vrijwilligers.

Op dinsdag 19 juli hebben we een afspraak me de nieuwe wethouder Maarten van Asten. We hopen dat hij op korte termijn voor de nodige gemeente-actie kan zorgen voor ons nieuwe paviljoen!

Wat nog wel leuk is om te vermelden, is dat de oplevering van de nieuwe was/kleedgelegenheid aanstaande is. Op 8 augustus zal de sleuteloverdracht aan ons plaatsvinden. Met andere woorden vanaf het nieuwe seizoen kunnen we daar heerlijk gebruik van maken. Een fantastische verbetering. Mooi voor de ontwikkeling van onze vereniging, De officiële opening zal waarschijnlijk ergens in september plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte.

Sponsoring

Op de ALV hebben we de wijziging van het kledingbeleid aangekondigd. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen! Tal van teams zijn en worden nu van gesponsorde kleding voorzien. Chapeau voor de sponsors, onze kledingmensen en onze sponsorcommissie! Daarnaast een boost van de vrienden van FC Tilburg, meerdere reclameborden. Prima! Maar er kan altijd nog meer bij, ook mensen  om dit te realiseren en dat geldt op alle fronten.

Activiteiten

De biljarters hebben hun seizoen op 29 juni afgesloten met een succesvolle finaleavond. Met wederom een tot nu toe succesvol 7 tegen 7 toernooi voor de overige senioren op de donderdagavond  sluiten we het seizoen af. Dit wordt op zaterdag 16 juli definitief gesloten met de finalewedstrijden en een feestelijke BBQ.

En dan? Dan gaan we echt sinds lange tijd een drietal weken dicht. De afgelopen 2,5 jaar met corona en corona effecten heeft er bij menigeen van ons ingehakt. Na 16 juli 3 weken echt rust en is onze accommodatie dan ook gesloten, om begin augustus weer voorzichtig op te starten.

Voor aanstaande maandag 18 juli zoeken we nog mensen die ons willen helpen met de belactie in samenwerking met de vriendenloterij. Van 18.30 tot 22.00 uur gaan we zoveel mogelijk leden bellen en informeren over de voordelen voor FC Tilburg als men meespeelt met de vriendenloterij.

Groei en contributies

We blijven nog steeds groeien als vereniging zowel bij de jeugd als bij de senioren, bij mannen/jongens en bij dames/meiden Daar zijn we heel erg blij mee, maar het is ook noodzakelijk om onze ambities waar te kunnen maken. Onze penningmeester begint binnenkort met het versturen van de contributienota’s voor het nieuwe seizoen. Help je vereniging en betaal je contributie tijdig!

We zullen vanuit het bestuur bij de aanvang van het voetbalseizoen ook alle teams, inclusief ouders jeugd, individueel benaderen om toe te lichten waar we staan en wat we graag zouden willen.

Tot slot

Namens het bestuur wensen we jullie allemaal een heel prettige vakantie. We hopen dat het
corona virus niet meer echt oplaait en we hopen jullie volgend seizoen allemaal weer fris en fruitig
te kunnen zien op ons sportpark.

  • Voorzitter: Theo Janssen – voorzitter@fc-tilburg.nl
  • Vice Voorzitter / Technische zaken: Erwin Smolders – technischcoordinator@fc-tilburg.nl
  • Jeugdvoorzitter / Materialen: Sjaak Cox – jeugd@fc-tilburg.nl
  • Penningmeester / Sponsoring: Marco Langenhuijsen – penningmeester@fc-tilburg.nl
  • Senioren: Mark Sewpersad – senioren@fc-tilburg.nl
  • Vrouwen / Activiteiten: Loes Rijnen & Marieke van Rijn – vrouwen@fc-tilburg.nl / activiteiten@fc-tilburg.nl
  • Secretaris: Vacature – secretaris@fc-tilburg.n

VOETBAL.NL