Nieuwsbrief juli 2021

18 juli 2021

Beste leden,
Hierbij zo vlak voor de vakantie een korte nieuwsbrief.

Activiteiten

Wat heet vakantie.

Voorlopig zijn we in juli op de donderdagavond, de zaterdagmiddag en zondags bij activiteiten nog open. Op de donderdagavond is er, met groot succes mogen we wel zeggen, het 7 tegen 7 toernooi voor de overige senioren. Dit wordt op donderdag 22 juli gesloten met een feestelijke BBQ. Daarnaast is er op 17 juli nog een ‘Polen’ toernooi, speelt op zondag 18 juli om 13.00 u het eerste nog een wedstrijd tegen SVSSS en tot slot is er op zondag 25 juli nog een rommelmarkt. Ook FC Tilburg staat met 3 kramen op deze rommelmarkt. De opbrengst van de verkopen is voor de financiering van de nieuwbouw van ons paviljoen! Heb je spullen die je kwijt wil, draag je FC Tilburg een groot hart toe, neem contact op met onze secretaris/activiteitencommissie Loes Rijnen, activiteiten@fc-tilburg.nl . Alle kleine beetjes helpen (zie ook hierna)! Ook kunnen wij nog mensen gebruiken die ons graag willen helpen bij de verkoop van onze spullen. Geïnteresseerd? Meld je aan via activiteiten@fc-tilburg.nl .

En na een paar weekjes relatieve rust wordt er ongeveer halverwege augustus al weer begonnen met het nieuwe seizoen. Tenminste als de oplopende besmettingen met COVID-19, met al haar varianten, niet verder roet in het eten zullen gooien. We weten nu dat tot half augustus het paviljoen alleen ‘met zitgelegenheid en op 1,5 m afstand’ geopend mag zijn. Laten we hopen dat het tegen die tijd niet erger is geworden en dat alles weer echt open mag zijn. We houden jullie op de hoogte.

Groei en contributies

We blijven groeien als vereniging zowel bij de jeugd als bij de senioren. Daar zijn we blij mee, maar is ook noodzakelijk om onze ambities waar te kunnen maken. Onze penningmeester is inmiddels begonnen met het versturen van de contributies voor het nieuwe seizoen. Help je vereniging en betaal je contributie tijdig! We zullen vanuit het bestuur bij de aanvang van het voetbalseizoen ook alle teams, inclusief ouders jeugd, individueel benaderen om te toe lichten waar we staan en wat we graag zouden willen.

Nieuwbouw was/kleedgelegenheid en paviljoen.

Eindelijk is het dan zover: de schop gaat de grond in! Na de bouwvakvakantie wordt begonnen met de bouw van de was/kleedgelegenheid. Om precies te zijn: in week 34 op maandag 30 augustus wordt formeel met de bouw begonnen. Het bouwverkeer gebruikt de ingang vanaf de Oisterwijksebaan. De oplevering van de was/kleedgelegenheid staat gepland voor 4 mei 2022. Dus wellicht aan het einde van komend seizoen, maar zeker bij de start van het daaropvolgende seizoen is de was/kleedgelegenheid klaar! En dan de nieuwbouw van het paviljoen. Inmiddels hebben we een ‘definitieve’ stichtingsbegroting van €835.000 excl. BTW en zijn we bezig, mede in overleg met de financiële commissie, om de financiering rond te krijgen. Geen sinecure, maar we hopen dat het gaat lukken. Zoals in de vorige nieuwsbrief n.a.v. de ALV al aangegeven is het uitgangspunt dat in de eerstvolgende ALV het definitieve plan wordt voorgelegd aan de leden, te samen met de financiering. Met nog steeds het streven om voor het eind van dit jaar alles geheel rond te hebben, zodat we eindelijk daadwerkelijk kunnen starten met de nieuwbouw van ons paviljoen. En wie weet gelijktijdig met de was/kleedgelegenheid een nieuw paviljoen te kunnen openen. We blijven optimistisch, hoewel we weten dat we er nog steeds niet zijn. Maar zonder hoop vaart niemand wel!

Tot slot

Namens het bestuur wensen we jullie allemaal een heel prettige vakantie, met vooral een goede gezondheid. En we hopen jullie volgend seizoen allemaal weer fris en fruitig te kunnen zien op ons sportpark!

Bestuur FC Tilburg

VOETBAL.NL