Nieuwsbrief juli 2020

14 juli 2020

Graag informeert het bestuur u hierbij over een aantal meest relevante onderwerpen.

Seizoenseinde

Op 4 juli hebben wij het seizoen gesloten met een fantastisch Voetgolftoernooi voor jong en oud. Opkomst en entourage waren geweldig, ondanks alle coronabeperkingen. Zowel deelnemers, kantine mensen en niet te vergeten natuurlijk de medewerkers/organisatoren van harte bedankt voor zo’n mooi einde van een ‘rot’ seizoen.

Voor ons in ieder geval reden om toch nog 2 keer op de donderdagavond open te gaan, waarbij de eerste avond ook al weer ruim bezocht is. Donderdagavond 16 juli zal de kantine de laatste keer open zijn, tenzij…

Seizoensbegin

Het einde van het huidige seizoen loopt bijna geruisloos over in de start van het nieuwe seizoen. Klasse-indelingen zijn bekend of worden binnenkort bekend. Ook op de zaterdag hebben we nu een team in de A-klasse voetballen, startend onderaan in de 4e klasse en gaat dus voetballen tegen onder andere DESK! Het nieuwe trainingsschema staat al op  de site.  Ook de protocollen waaronder we weer kunnen gaan voetballen worden zo langzamerhand bekend. We zullen zien hoe dat gaat, fluisterjuichden wij.

De selectie begint 2 augustus met haar trainingsactiviteiten.

Donderdag 6 augustus is de kantine weer open voor de eerste clubavond en vanaf zondag 9 augustus weer in de weekenden. Wanneer de kantine weer op de maandag, dinsdag en woensdag opengaat, wordt later bekend gemaakt.

Secretaris

Helaas zijn we er nog niet in geslaagd om een vervanger voor onze secretaris Jos Weel te vinden. Derhalve nogmaals onze oproep: Ben je iemand of ken je iemand die geschikt is, meld je aan via secretaris@fc-tilburg.nl. De taken van de secretaris staan beschreven in ons organogram op de site.  Maar wil je meer weten over de inhoud van de functie, dan kun je ook bij voornoemde emailadres terecht.

FC Tilburg innoveert Sportpark Spoordijk met ‘slimme’ camera’s van Usportfor

Dit bericht in onze vorige nieuwbrief heeft zoals eerder gemeld heel wat AVG-stof doen opwaaien. Wij zullen het plan voor de introductie ter besluitvorming voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering, startend bij FC Tilburg 1, 2 en Vrouwen 1 en in een later stadium bij de jeugd.

Overige zaken

De overige zaken zoals in de vorige nieuwsbrief benoemd zijn nog onderhanden.

De eerstvolgende bestuursvergadering is 24 augustus aanstaande, maar uiteraard houden wij in de tussentijd de vinger aan de pols!

Zo zover deze korte nieuwsbrief.

Wij wensen iedereen die op vakantie gaat maar ook de thuisblijvers een hele fijne vakantie toe. Maar denk er aan, ook al is die 1,5 m afstand moeilijk,  let vooral op uw gezondheid, want uiteindelijk is dat het enige dat echt telt!

Met sportieve groet,

Bestuur FC Tilburg

 

VOETBAL.NL