Nieuwsbericht januari 2018

12 januari 2018

Beste leden,

 

 

Allereerst vanaf de bestuurstafel natuurlijk iedereen een gezellig, sportief en bovenal gezond 2018 toegewenst! Zo vers in het nieuwe jaar rolt er nog geen bal, maar toch zijn er een paar interessante zaken te melden. Zo was de nieuwjaarsreceptie een groot succes. Het werd goed bezocht en het doet ons deugd te zien dat er al heel wat van onze leden de oude club-barrières geslecht heeft.

 

Minder fraai is de akoestiek in de kantine… Er zijn al mensen die dit bestuderen, maar mocht er iemand zijn die hier verstand van heeft en een oplossing (voor de komende 2 jaar) weet, dan horen we het graag!

 

De extra kleedkamers worden donderdag 11 januari opgeleverd en vanaf dan beschikken we dus over 16 kleedkamers. Let op: de kleedkamernummering is hierdoor gewijzigd!

We hebben van Willem II vernomen dat zij in afwachting van een beslissing over een mogelijke overstap naar het voormalige RKTVV-terrein gedurende dit seizoen alle activiteiten naar de Ringbaan Zuid (OVC-26) verplaatsen. Hiermee verliezen we een gewaardeerde gast, maar dit schept natuurlijk wel meer rust en ruimte, met name op de zaterdagen. We wachten verder af, wat de gemeente en de politiek hierover gaan beslissen.

 

Het traject met betrekking tot onze nieuwbouw en de verkoop van onze eigendommen (de gebouwen NOAD en RKTVV) loopt ook weer. Hopelijk is er gauw meer duidelijkheid.

 

Tenslotte zoeken we nog steeds vrijwilligers voor (cruciale) functies. Terreinbeheer blijft vooral op wedstrijddagen een heikel punt en scheidsrechters kunnen we natuurlijk nooit te veel hebben. Ook willen we graag een toernooicommissie voor de jeugd oprichten die, in samenwerking met de activiteitencommissie, zich voor onze jeugd over hun seizoensafsluitende toernooien gaat buigen.

 

De commissie Vrijwilligersbeleid komt ook weldra bijeen en je leest het als hierover nieuws te melden is.

 

Wat brengt januari ons zoal? Komende zondag: Apres-ski toernooi. Kom langs en geniet van de tot skihut omgebouwde kantine. Ook als je om 12.00 niet zelf aan de wedstrijden deelneemt gaat het vanaf 14.00 los met een DJ.

 

Verder: 19 januari 2018: Biljartavond en 26 januari 2018: Darttoernooi

 

Dat is het voor nu. Blijf gezond en blijf bezig en tot gauw op ons complex.

 

Het bestuur

VOETBAL.NL