Nieuws van het bestuur

2 april 2020

Het bestuur kan zich voorstellen, dat de huidige maatschappelijke omstandigheden tot allerlei vragen leiden over bijv. de continuïteit van onze club. Graag informeert het bestuur u daarom hierbij over een aantal meest relevante onderwerpen.

Competitie

De KNVB heeft in overleg met belangenorganisaties besloten om de competitie stil te leggen. Er komen geen kampioenen, geen promotie/degradatie regeling en dezelfde competities worden – hopelijk – na de zomer opnieuw gespeeld.

Contributie

Wij ontvangen vragen over het innen en betalen van de contributie. Het bestuur is van mening dat we de kosten die we met z’n allen maken, ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. De meeste kosten lopen immers door, of zijn zelfs hoger, en de inkomsten zijn lager of vallen in z’n geheel weg (denk hierbij aan de kantineomzet). Juist in deze tijd rekenen we op uw steun en begrip zodat we samen FC Tilburg door het financieel zware weer heen loodsen.

Complex

Vanwege de corona crisis is onze kantine in ieder geval gesloten tot 1 juni. Of er daarna nog een (beperkte) openstelling kan zijn weten we nog niet.Hopelijk kunnen we begin volgend seizoen weer met z’n allen genieten van een gezellige derde helft.

Het complex is in ieder geval tot 28 april geheel gesloten.

Onderhoud

Omdat alle activiteiten stil zijn gevallen zijn we in overleg met de gemeente om de onderhoud van de velden naar voren te halen zodat we aan het begin van het volgende seizoen alle velden direct kunnen gebruiken.

Activiteiten

Als gevolg van de corona-crisis is het niet mogelijk om dit seizoen geplande activiteiten doorgang te laten vinden. Dit betekent, dat de volgende activiteiten komen te vervallen:

  • Zaterdag 30 + Zondag 31 mei – Tilburg Tournament
  • Zaterdag 6 juni – Veteranentoernooi
  • Zaterdag 6 juni – Jeugdtoernooi
  • Zaterdag 13 juni – Lagere seniorentoernooi

In maart zou er een gezamenlijke jeugd picknick worden gehouden, gesponsord door Picnic. Daarna zou er wekelijks een team worden uitgenodigd om te komen picknicken voorafgaand aan een wedstrijd. Ook deze activiteit is verplaatst naar begin volgend seizoen.

Wij wensen iedereen sterkte in deze moeilijke tijd,  let vooral op uw gezondheid, want uiteindelijk is dat het enige dat echt telt!

Met sportieve groet,

Bestuur FC Tilburg

VOETBAL.NL