Nieuwbouw paviljoen

8 mei 2022

Aan de leden, ouders van leden, sponsoren en iedereen die FC Tilburg een warm hart toedraagt,

 

FC Tilburg is in 2017 van start gegaan aan de Spoordijk. Onze eerste focus lag op een nieuw thuisgevoel creëren voor alle leden, jong en oud. Dat dit gelukt is blijkt uit de jaarlijkse groeicijfers. Waar we in 2017 startten met 1.000 leden zijn dit er nu al ruim 1.300. De velden op ons complex zijn mooi, de nieuwbouw van de kleedkamers door de gemeente nadert zijn voltooiing. Wat ontbreekt is een eigen Paviljoen met kantine, bestuurskamer, secretariaat en overige ruimtes. Al vijf jaar behelpen we ons met een sterk verouderde kantine op het complex. Nu er comfort is over inkomsten en uitgaven willen wij daarin onze verantwoordelijkheid nemen, uiteraard samen met jullie onze leden, ouders, sponsoren en iedereen die FC Tilburg een warm hart toedraagt.

Impressie nieuw sportcomplex en nieuwbouw paviljoen

De nieuwbouw komt centraal op het complex te liggen met zicht op de omringende velden. Zo ontstaat er op de plek van de huidige kantine plaats voor uitbreiding van de zo hoognodige parkeervoorzieningen. We geven een impressie van hoe het straks eruit komt te zien. In het ontwerp is rekening gehouden met de omgeving zoals een bij het landschap passende uitstraling.

MAAR OM DIT TE KUNNEN REALISEREN HEBBEN WE JULLIE KEIHARD NODIG!

HELP ONS!

Financiering nieuwbouw en het gat van €150.000

De financiering van de nieuwbouw moeten wij geheel zelf dragen. Dat zullen wij met jullie, onze leden, ouders van leden, sponsoren en iedereen die FC Tilburg een warm hart toedraagt, moeten doen!

11 april jongstleden hebben wij een Algemene Ledenvergadering gehouden met name inzake die nieuwbouw van ons paviljoen. Onder het motto NU of NOOIT heeft de algemene ledenvergadering eensgezind besloten om er voor te zorgen dat we samen gaan zorgen voor de dekking van die financiering.

FC Tilburg is een financieel gezonde vereniging. Dankzij de groei van het aantal leden en het verstandige financiële beleid zijn we in staat om naast een bijdrage uit het eigen vermogen van €100.000,-  een langjarige hypothecaire lening aan te gaan van € 600.000,-. Onze realistische meerjarige begroting laat zien dat we deze verplichtingen aankunnen en daarnaast voldoende buffers opbouwen voor tegenvallers. De afgelopen maanden zijn de kosten voor bouw en bouwmaterialen flink gestegen. Dat is voor ons natuurlijk een tegenvaller. We kunnen een stukje opvangen door meer zelfwerkzaamheid bij de afbouw van ons paviljoen. Maar dat is niet genoeg. We moeten een gat van € 150.000 samen opvullen en daartoe hebben wij een fondsenwerving opgezet die bestaat uit verschillende actielijnen.

  • Actielijn 1           100 stenen van €100                      € 10.000,-
  • Actielijn 2           50 hoekstenen van €250              € 12.500,-
  • Actielijn 3            75 obligaties van €1.000               € 75.000,-
  • Actielijn 4            Extra activiteiten FC Tilburg         € 12.500,-
  • Actielijn 5            Schenkingen/ donaties                 € 15.000,-
  • Actielijn 6            Subsidies divers                               € 25.000,-

Bij de actielijnen 1 t/m 5 hebben we jullie hulp hard nodig. Actielijn 4 volgt in een later stadium. Voor actielijn 5 zijn schenkingen natuurlijk altijd welkom!

Voor nadere informatie inzake de actielijnen 1 t/m 3 verwijzen we jullie graag naar onze website https://nieuwbouw.fc-tilburg.nl/

Je kunt ons ondersteunen individueel, als team, als vriendenkring, als ……. noem maar op.

Graag wijzen wij op de intentieverklaring. Alleen als wij in staat zijn om het nieuwbouwplan te realiseren, zullen wij deze innen.

Help ons om onze gezamenlijke droom waar te maken.

We hebben jullie hard nodig!

 

Namens het bestuur van FC Tilburg

VOETBAL.NL