MEETRAINEN MET EEN HOGERE LEEFTIJDSCATEGORIE

23 mei 2018

Het einde van het voetbalseizoen is weer in zicht. Voor sommige teams ligt mogelijk nog een promotie of een kampioenschap in het verschiet. Tegelijkertijd kijken we al weer uit naar volgende seizoen.

Het indelen van de jeugdteams (jongens/meisjes) is dan ook in volle gang. Hoe gaat dit in zijn werk? Vanaf 14 mei 2018 zijn de trainer-coaches van de jeugdselectieteams, dit zijn de eerste teams van de leeftijdscategorieën, gestart met de selectietrainingen. O13 en lager starten een week later. Aan de hand van deze selectietrainingen en een aantal selectiewedstrijden in de maand juni worden deze de jeugdselectieteams geformeerd. Zodra de indeling van deze teams duidelijk is, volgt de indeling van alle lagere jeugdteams. De indeling van de lagere teams gebeurt in overleg tussen de coördinatoren en trainers/leiders. We streven ernaar om alle teamindelingen bij de jeugd voor de zomervakantie bekend te maken. Uiteraard wordt er gedurende bovengenoemde periode al wel een start gemaakt met de indeling van de lagere jeugdteams.

Jeugdspelers (jongens/meisjes) die op basis van hun leeftijd volgend seizoen overgaan naar een hogere leeftijdscategorie of eerstejaars die nog een jaartje doorgaan in hun leeftijdscategorie en die naar het oordeel van de trainer-coach van desbetreffende leeftijdscategorie in aanmerking komen voor de selectietrainingen en/of –wedstrijden, ontvangen een uitnodiging. De selectietrainingen vinden eenmaal per week plaats op de door de trainer-coach aangegeven dag en tijdstip. Na de laatste competitiewedstrijd, in de maand juni, vinden de selectietrainingen tweemaal per week plaats.

VOETBAL.NL