MEETRAINEN MET EEN HOGERE LEEFTIJDSCATEGORIE

28 mei 2020

Het einde van dit bizarre voetbalseizoen nadert. Aan het spelen van wedstrijden is natuurlijk maanden geleden al een abrupt einde gekomen, maar gelukkig hebben we bij de jeugd en later bij de senioren de trainingen weer op kunnen pakken. We willen graag iedereen bedanken, die er mede voor hebben gezorgd dat dit proces zo soepel mogelijk is verlopen.

Tegelijkertijd kijken we vooruit naar volgend seizoen. Natuurlijk is er voor onze spelende leden van 13 jaar en ouder nog veel onduidelijk, maar we vertrouwen erop dat in de komende periode vele vragen zullen worden beantwoord.

Het indelen van de jeugdteams (jongens/meisjes) is dan ook in volle gang. Hoe gaat dit in zijn werk? Vanaf 2 juni 2020 starten de trainer-coaches van de jeugdselectieteams, dit zijn de eerste teams van alle leeftijdscategorieën, met de selectietrainingen. Aan de hand van deze selectietrainingen worden de jeugdselectieteams geformeerd. Zodra de indeling van deze teams duidelijk is, volgt de indeling van alle lagere jeugdteams. De indeling van de lagere teams gebeurt in overleg tussen de coördinatoren/trainer-coaches van de jeugdselectieteams en beoogde trainers/leiders van de lagere jeugdteams. We streven ernaar om alle teamindelingen bij de jeugd voor de zomervakantie bekend te maken.

Jeugdspelers (jongens/meisjes) die op basis van hun leeftijd volgend seizoen overgaan naar een hogere leeftijdscategorie of eerstejaars die nog een jaartje doorgaan in hun huidige leeftijdscategorie en die in aanmerking willen komen voor de selectietrainingen, ontvangen een uitnodiging.

De selectietrainingen vinden tweemaal per week plaats. Zie hiervoor het trainingsschema dat met ingang van 2 juni 2020 van kracht is: https://fc-tilburg.nl/trainingsschema/.

Namens de technische commissie,

Erwin Smolders

VOETBAL.NL