Ledenvergadering toch online

9 april 2021

Beste leden van FC Tilburg,

In onze nieuwsbrief van maart jongstleden hebben wij al aangekondigd dat wij onze algemene ledenvergadering op maandag 26 april houden. Gezien de huidige omstandigheden inzake het COVID-19 virus kan deze vergadering niet fysiek worden gehouden. We gaan de vergadering derhalve elektronisch organiseren via TEAMS.

Via deze link kunt u de agenda voor de algemene ledenvergadering raadplegen.

Als u deel wilt nemen aan de algemene ledenvergadering dan kunt u dat tot maandag 19 april kenbaar maken door een mail te sturen naar secretaris@fc-tilburg.nl. U ontvangt dan uiterlijk zaterdag 24 april een bevestiging met de instructies hoe u deel kunt nemen aan de algemene ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Bestuur FC Tilburg

Download hier de agenda van de vergadering

VOETBAL.NL