IN MEMORIAM MEVROUW PAULA PELLIKAAN

9 mei 2020

Op 5 mei overleed mevrouw Paula Pellikaan op een respectabele leeftijd van 100 jaar.
Mevrouw Pellikaan was de echtgenote van de heer Henk Pellikaan, die voor velen ook in de herinnering zal blijven als speler en sponsor van de vereniging LONGA. Niet voor niets werd LONGA, “de club van Henk Pellikaan” genoemd. Zo groot was zijn sportieve bijdrage aan deze club.

Als sponsor droeg hij, samen met zijn vrouw, hun steentje bij en waren zij jarenlang hoofdsponsor van LONGA, totdat de vereniging in 2017 opging in de fusie met NOAD en RKTVV en verder ging onder de naam FC Tilburg.

Hoofdsponsor vanaf midden jaren tachtig!
Na het overlijden van haar man in 1999, bleef mevrouw Pellikaan LONGA trouw als hoofdsponsor. Zij was een spontane en zeer vitale vrouw, die haar interesse in LONGA na het overlijden van haar man, niet uit het oog verloor. Mevrouw Pellikaan mocht de leeftijd van 100 jaar bereiken. Mevrouw Pellikaan heeft de wens van haar man tot het laatst gerespecteerd en is ze LONGA blijven steunen. De voormalige vereniging LONGA, zal haar daarvoor altijd dankbaar blijven.

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

VOETBAL.NL