FC Tilburg innoveert sportpark Spoordijk met ‘slimme’ camera’s van Usportfor

12 juni 2020

Vanaf komend seizoen zijn de wedstrijden op het eerste veld bij FC Tilburg live te bekijken via de clubwebsite en de app van Usportfor. Binnenkort wordt het ‘slimme’ camerasysteem geïnstalleerd op het eerste veld van sportpark Spoordijk. FC Tilburg wil de innovatie gebruiken voor het verbeteren van prestaties door het camerasysteem in combinatie met het speler volgsysteem van Dotcomsport te gebruiken.

Ontwikkeling spelers van selectieteams tot breedtesport

Het camerasysteem past perfect binnen de visie van de club om beter aan te sluiten op de mediabehoefte van de nieuwe generatie. Door beeld te gebruiken tijdens wedstrijdevaluaties kunnen de prestaties op het veld nog beter vertaald worden in persoonlijke doelen. Aan de hand van het beeld kan er gerichter getraind worden op bepaalde spelsituaties uit de wedstrijd. Wedstrijden van selectieteams en lagere elftallen kunnen gefilmd worden. Zo kan het camerasysteem dus door de hele club ingezet worden.

Dotcomsport heeft een spelervolgsysteem ontwikkelt waarmee de ontwikkeling van spelers in kaart gebracht kan worden door doelen te formuleren. Met behulp van beeldmateriaal uit wedstrijden en trainingen kan de voortgang letterlijk in beeld gebracht worden.

“Door wedstrijden te filmen en gebruik te maken van het spelervolgsysteem van Dotcomsport kunnen we de ontwikkeling van onze spelers beter monitoren en verbeteren.”
Mike van Strien – Trainer FC Tilburg

Nu relevanter dan ooit

Het innoveren van sportparken is in deze tijd van het Coronavirus relevanter dan ooit. Nu tijdens de 1,5 meter maatschappij is het wellicht niet mogelijk voor iedereen om op het sportpark aanwezig te zijn om wedstrijden en trainingen te kunnen kijken van vrienden en familie. Deze innovatieve oplossing biedt ouders en grootouders de mogelijkheid om kinderen en kleinkinderen te zien voetballen zonder dat zij het huis uit hoeven.

‘Stay connected’

De nieuwe generatie is continu bezig met video en beeld. De social mediakanalen Instagram en Youtube zijn nog nooit zo populair geweest en zijn daarmee ideale kanalen voor amateurclubs om aansluiting te vinden bij de jongere doelgroepen. Beeldmateriaal kan gebruikt worden om samenvattingen te maken en de mooiste doelpunten te delen.

Usportfor heeft daarnaast een app ontwikkeld waarmee gebruikers wedstrijden kunnen kijken en ze zijn bezig om een functionaliteit te ontwikkelen dat spelers straks ook hun eigen acties kunnen delen op hun social mediakanalen.

Privacy

Uiteraard vinden wij het belangrijk om de privacy van onze leden te beschermen en hebben wij onderzocht hoe dat in verhouding staat tot het implementeren van een video systeem. Wij hebben hierbij gekozen voor de aanbieder Usportfor waarbij de rechten van de beelden toebehoren aan de club. Dit betekent dat opgenomen beelden gaan vallen onder het recht van journalistieke verwerking.

Van verwerking voor journalistieke doeleinden is sprake indien de verwerking als enig doel heeft de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën, ongeacht het overdrachtsmedium. De journalistieke verwerkingen die onder het eigen legitiem belang vallen hebben een aantal consequenties voor toepassing van de AVG. Er wordt een aantal uitzonderingen of afwijkingen van de AVG vastgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden in artikel 43 van de Uitvoeringswet. Samengevat zijn hierdoor de volgende artikelen van de AVG niet van toepassing:

– Intrekken toestemming (art 7.3);

– Bijzondere persoonsgegevens (art 9);

– Strafrechtelijke persoonsgegevens en strafbare feiten (art 10);

– Identificatie met verder expliciete uitwerking naar art. 15 t/m 20 AVG (art 11.2);

– Rechten van betrokkenen (inzage, vergetelheid, bezwaar, intrekking, rectificatie, portabiliteit (hfst 3);

– Register van verwerkingsactiviteiten (art 30);

– Meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling, FG-verplichting (art 33 t/m 43);

– Doorgiften aan andere landen (hfst 5);

– Toezichthoudende autoriteit (hfst 6);

– Samenwerking tussen toezichthouders (hfst 7).

VOETBAL.NL