FC Tilburg heeft vacatures Commissie Sportiviteit en Respect

6 november 2017

De commissie Sportiviteit en Respect is een commissie die sinds dit seizoen is opgericht bij de nieuwe fusieclub. De taak van de commissie is om toe te zien op het sportief en respectvol gedrag van onze leden en bezoekers.  Iets wat FC Tilburg zeer belangrijk vindt. Enerzijds bestaat deze taak uit het preventief optreden om onze leden en bezoekers bewust te maken van de noodzaak van sportief en respectvol gedrag en anderzijds corrigerend op te treden indien leden en/of bezoekers onsportief en respectloos gedrag vertonen. Dit corrigerende optreden bestaat alsdan uit een gesprek met betrokkenen, waarna een uitspraak volgt. Een uitspraak kan inhouden dat er een strafmaatregel wordt opgelegd. De commissie ziet vervolgens er op toe dat de strafmaatregel ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

De commissie bestaat uit  zeven leden, te weten een voorzitter, secretaris, 4 leden en een vertrouwenspersoon. Thans zijn wij op zoek naar 3 nieuwe leden( voor de volgende afdelingen (senioren, meisjes/ vrouwenvoetbal en de jeugd onder de 13 jaar). De taak van de leden is het gezamenlijk met de andere leden uitvoering geven aan de genoemde taakstelling. De tijdsbesteding is beperkt  en vooral afhankelijk van het aantal meldingen die gedaan worden t.a.v. respectloos en onsportief gedrag.

Verdere informatie kan opgevraagd worden bij de voorzitter (de heer Rob Waijers) via robwaijers1948@gmail.com.

Wij vinden bovenstaande vacature een uithangbord waar FC Tilburg voor staat en hopen dat dit voorbeeld gevolgd gaat worden. Met elkaar moeten we proberen het voetbal in de lift te krijgen op allerlei vlakken! Dit is misschien wel 1 van de belangrijkste pijlers.

 

 

Ad Mutsaers

Bestuurslid FC Tilburg

VOETBAL.NL