Meest gestelde vragen

Ik wil mezelf/ mijn kind aanmelden/ uitschrijven/ overschrijven

Neem contact op met de ledenadministratie via de secretaris (secretaris@fc‐tilburg.nl) Voor
overschrijving of uitschrijving geldt dat je aan alle contributieverplichtingen moet zijn voldaan evenals eventuele boetes via de KNVB. Daarnaast dient de clubkleding (tenue en eventuele tassen, jassen, trainingspakken) die door de club ter beschikking gesteld is moet zijn ingeleverd.

Ik wil persoonlijke informatie (adresgegevens, mailgegevens, rekeningnummer e.d.) aanpassen

Neem contact op met de ledenadministratie via de secretaris (secretaris@fc‐tilburg.nl)

Ik wil graag de statuten, het huishoudelijk reglement, het privacybeleid of de afspraken omtrent alcohol en rookwaren inzien

Op de website (onder: over ons) staan deze gepubliceerd. Zijn er vragen, dan kunt u altijd mailen naar info@fc‐tlburg.nl

Ik zoek informatie over tijden en locaties van wedstrijden, trainingen en afgelastingen

Op de website is altijd het programma voor het komende weekend (en vaak zelfs enkele weekenden in het vooruit) te vinden en ook de trainingstijden en locatie is op de site te vinden (trainingsschema). Natuurlijk kunnen de leider/ trainer en de coördinator
wedstrijdzaken (jeugd of senioren) je ook verder helpen. Ook in de app voetbal.nl is bijna alle informatie hierover te vinden.

Ik wil mezelf/ mijn kind voor een training/ wedstrijd afmelden

Afmelden geschiedt direct bij de trainer en/ of leider van het betreffende team.

Ik heb een langdurige blessure of ben om andere redenen langere tijd afwezig

Meld dit bij de betreffende trainer/ leider van het team. Voor een gedeeltelijke restitutie van de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester. Hij zal i.s.m. het bestuur bepalen of gedeeltelijke restitutie hier van toepassing is.

Ik heb vragen over de contributie of wil graag uitstel, vermindering of restitutie aanvragen

Neem contact op met de penningmeester. (Vermindering in contributie is alleen mogelijk bij overmatige inzet als vrijwilliger en na afspraak met het bestuur. Gedeeltelijke restitutie is alleen mogelijk bij langdurige afwezigheid door blessure, zwangerschap of overmacht. Het bestuur beslist hierin per individueel geval.)

Ik wil graag sponsor worden of een sponsor aanmelden

Neem contact op met de sponsorcommissie en meld het anders via info@fc‐tilburg.nl

Ik wil graag trainer/ leider worden

Neem contact op met de betreffende coördinatoren of het betreffende bestuurslid (selectieteams, senioren, jeugd of dames/meiden).

Ik wil graag scheidsrechter worden

Neem contact op met de betreffende wedstrijdsecretaris (jeugd of senioren), de betreffende
coördinatoren of de commissie vrijwilligersbeleid.

Ik wil graag in een commissie/ het bestuur

Neem contact op met het bestuurslid vrijwilligerszaken en meld het anders via info@fc‐tilburg.nl

Ik wil graag helpen op het terrein/ achter de bar

Neem contact op met het bestuurslid vrijwilligerszaken, terreinbeheer of kantinezaken en meld het anders via info@fc‐tilburg.nl. Interesse in bardienst kan ook direct bij de kantinebeheerder aangemeld worden.

Er is een probleem binnen het team of met een ouder/ toeschouwer

Neem contact op met de teamleider en/ of trainer. Brengt dit geen oplossing neem dan contact op met de coördinator van de betreffende afdeling en als dit ook niet tot een oplossing leidt schakel je het betreffende bestuurslid in. Wil je het één en ander vertrouwelijk melden, dan kan dat via de vertrouwenspersoon.

Er is een probleem met de trainer/ begeleider

Neem contact op met de coördinator van de betreffende afdeling. Brengt dit geen oplossing neem dan
contact op met het betreffende bestuurslid. Wil je het één en ander vertrouwelijk melden, dan kan dat
via de vertrouwenspersoon.

Er is een probleem met de coördinator/ bestuurslid

Bij een probleem met een coördinator schakel je het betreffende bestuurslid in. Brengt dit geen
oplossing of is het probleem juist met het bestuurslid, schakel dan de vertrouwenspersoon in.

Er is een probleem omtrent agressiviteit, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten

Neem contact op met het betreffende bestuurslid, de voorzitter of de vertrouwenspersoon. Bij
agressiviteit kan in eerste instantie ook de betreffende coördinator geïnformeerd worden.

Er is een probleem met mijn tenue/ de kleding

Meld het probleem bij je trainer/ leider en neem anders contact op met de kledingcommissie

Ik heb tips ter verbetering & overige vragen of opmerkingen

Neem contact op met de betreffende commissie of met het betreffende bestuurslid of mail naar
info@fc‐tilburg.nl