Corona en en het eind van het seizoen (juni 2021)

3 juni 2021

Het bestuur van FC Tilburg heeft naar aanleiding van de start van de regiocup en de nieuwe stand van zaken rondom het coronavirus en de betreffende maatregelen het volgende besloten.

Kantine: eten en drinken

 • De kantine (terras)is op donderdagavond, zaterdag en zondag geopend. Hou je aan de instructies die daarvoor gelden: afstand houden, blijven zitten etc
 • De bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat is tijdens wedstrijden open.

Sportvelden: geen (eigen) ouders rond de velden

 • Tijdens trainingen blijven ouders weer buiten de hekken (zoals in mei en juni)
 • Tijdens de wedstrijden geldt voor onze ouders hetzelfde.
 • Trainers en leiders mogen wel op de velden.
 • Schuilen voor de regen doe je in de auto of voor de kantine (op gepaste afstand)

Kleedkamers: Niet meer douchen.

 • Bij trainingen EN wedstrijden zijn alle kleedkamers gesloten voor alle teams.
 • Kom omgekleed naar de vereniging. Douchen mag niet meer.
 • De trainer/leider is verantwoordelijk voor correct gedrag en naleving regels.

Andere verenigingen

 • Elke vereniging maakt eigen regels: kijk als je uitspeelt op de website van die vereniging. Hou je aan die afspraken.
 • De overheid vraagt om zo weinig mogelijk reisbewegingen te maken: reis zoveel mogelijk samen met inachtneming van de afspraken daarover.
 • Wie rijdt, hoort bij uitspelen tot de begeleiding van het team.
 • Teams krijgen geen bidons mee. Iedereen zorgt voor eigen drinkbeker.

Tips/klachten

Neem contact op met bestuur of via de mail corona@fc-tilburg.nl

Wij rekenen op ieders medewerking voor het naleven van de regels! Voor alle duidelijkheid: je hoeft het er niet mee eens te zijn om je toch aan de afspraken te houden.

Bestuur FC Tilburg

VOETBAL.NL