Afspraken Alcohol en Rookwaren

FC Tilburg hanteert op de gehele sportaccommodatie de volgende regels:

 • Het nuttigen van alcoholhoudende dranken is pas vanaf 18 jaar toegestaan.
 • Het roken van sigaretten/ sigaren e.d. is eveneens pas vanaf 18 jaar toegestaan.
 • Drugs is verboden, altijd en overal.

  Op zaterdag is roken op het hele complex alleen toegestaan op het ’terras’ (het stuk tussen de kantine en de zwarte hekken)

 • Op zondag is roken of drinken op het veld (binnen de afrastering), in de kleedlokalen, materiaalruimtes e.d. verboden. Ook moet een afstand van tenminste 10 meter tot de dug-out aangehouden worden.
 • Roken in de kantine (incl. de bestuursruimtes) is te allen tijde verboden.
 • Alcoholische dranken worden op zaterdag pas vanaf 13.00 geschonken.
 • Onder de 25 jaar is legitimatie bij aanschaf van alcoholische dranken verplicht.
 • Het barpersoneel heeft conform de horecawet een toezichthoudende functie en kan te allen tijde weigeren alcohol te schenken. (Dit is zelfs verplicht als iemand al duidelijk onder invloed is!)
 • Bestuursleden, coaches, trainers en leiders worden geacht het goede voorbeeld te geven en alcoholische dranken pas ná hun taken voor de vereniging en met mate te nuttigen.
 • Van onze leden verwachten wij een actieve houding. Zie je iemand die te jong is om te roken, drinken, of wordt er gerookt/ gedronken waar dit niet mag? Wil er iemand in beschonken toestand met de auto rijden? Meld dit dan bij het kantinepersoneel of een bestuurslid.