bestuursbericht

4 november 2017

Maandag 30 oktober was de eerste ALV. De 93 aanwezigen hebben een inkijk gekregen in de processen van de laatste maanden en de huidige stand van zaken.

Het was een geslaagde avond. Er was ruimte voor tekst en uitleg maar ook voor een kritische noot en zo hoort het ook, zolang dit in een opbouwende sfeer gebeurt.

De financiën zijn behandeld evenals de grootte en opbouw van de vereniging. Marco Langenhuijsen is tot penningmeester benoemd. Een bestuurslid ’terreinbeheer’ en natuurlijk een voorzitter zijn helaas niet gevonden, waardoor Theo Janssen en Niels Hesselberth deze functie interim zullen bekleden.

Voor het vrijwilligersbeleid zal een commissie opgezet worden. Enkele leden hebben zich hiervoor al aangemeld, maar we hopen op nog meer geïnteresseerden. Het alcohol- en rookbeleid is aangepast: op zaterdagen wordt er vanaf heden pas vanaf 13.00 (voorheen 12.00) alcohol geschonken en op dringend verzoek van onze jeugdspelertjes is op ZATERDAGEN het hele complex vanaf nu ROOKVRIJ (m.u.v. het terrasdeel tussen de kantine en de zwarte hekken). Wij gunnen onze jeugd een gezonde sportomgeving en hopen op eenieders medewerking. Op zondagen blijft roken rondom de afrastering toegestaan, maar daarbij gold reeds de regel: wel minimaal 10m afstand tot de dug-out te bewaren.

Natuurlijk kwam ook de veiligheid en verbouwing op het complex aan bod. De veiligheid heeft eindelijk de aandacht van de gemeente en er komen drempels op het terrein en ook hopelijk aanpassingen bij de in- en uitgang. Helaas waren er over de nieuwbouw nog geen concrete zaken die we voor konden leggen. De bureaucratie en een mogelijk vertrek van Willem II spelen ons hierin parten, maar voor FCT ooit iets vastlegt zal er een uitgebreide uitleg in kleinere setting aan de leden gegeven worden, waarna hierover gestemd zal worden.

Tenslotte is er uitleg gegeven over ons beleid aangaande Sportiviteit & Respect en het nieuwe project o.l.v. onze vertrouwenspersoon Marion de Kock: veilig voetbalklimaat. Hierbij worden de leden die net wat meer ondersteuning nodig hebben onder de arm gegrepen evenals hun trainers, zodat ze weer optimaal mee kunnen sporten. Over deze onderwerpen zal er de komende tijd meer gepubliceerd worden.

Heeft u de ALV gemist of heeft u sowieso nog vragen? Dan horen wij het graag. Het is een lange weg, maar zoals we gezamenlijk vastgesteld hebben op de ALV: we maken continu vorderingen.

Veel plezier op en rondom onze velden!

Het bestuur

 

VOETBAL.NL