De app voetbal.nl

31 augustus 2021

Het seizoen begint weer. Installeer de app voetbal.nl en blijf op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom je team en onze club.

Download hem nu

De nieuwe Voetbal.nl app is nu beschikbaar. Download hem nu en stel je account in met het emailadres waarmee je bij FC Tilburg bent ingeschreven in de ledenadministratie. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s), voorkeurstaken, trainingen, evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken als aanwezigheid en autoindeling met elkaar delen. Super handig om op de hoogte te blijven van alles wat er binnen je team en FC Tilburg afspeelt.

Account instellen

Als je de voetbal.nl app gaat installeren zal er gevraagd worden om je te registreren of in te loggen. De volgende situaties kunnen zich voordoen.

1. Je hebt al een account van Voetbal.nl. Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij het inloggen wordt er wel gevraagd om het emailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus dat je het emailadres gebruikt waarmee je bij FC Tilburg in de ledenadministratie bekend bent.

Hoe weet ik met welk emailadres ik bekend ben bij FC Tilburg? Het adres waarop je doorgaans de mailtjes van FC Tilburg ontvangt is het adres waarmee je bij FC Tilburg bekend bent. Weet je het niet zeker stuur dan een mail sturen naar de ledenadministratie van FC Tilburg.

2. Je hebt nog geen account. Via registreren kun je een nieuw account aanmaken. Zorg er wederom voor dat je een emailadres gebruikt waarmee je bij FC Tilburg bekend bent.

3. Je hebt een bestaand account bij Voetbal.nl waarvan je de inloggegevens niet meer weet en daarmee het aanmaken van een nieuw account belemmert. Neem even contact op met het secretariaat van FC Tilburg

4. Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app. Je kunt dit account gewoon gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nl app. De koppeling is reeds gelegd

Meerdere kinderen bij FC Tilburg?

Heb je meerdere kinderen bij FC Tilburg en is je emailadres gekoppeld aan meerdere leden van FC Tilburg? Geen probleem! Bij het inloggen in de app wordt er gevraagd voor welk kind je wilt inloggen. Op deze manier krijg je alle relevante teaminformatie voor dit kind te zien. Switchen naar een ander kind kan door in het menu te kiezen voor “wisselen van persoon”.

VOETBAL.NL

YouTube