Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

27 augustus 2019

Het bestuur van FC Tilburg nodigt U graag uit voor de 3de ALV van FC Tilburg.
Deze zal plaatsvinden op maandagavond 23 september 2019 om 19:30 in ons paviljoen aan de spoordijk.

Conform de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de onderstaande regels van toepassing:

 • Er moet 75% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is dat niet dan moet de vergadering 30 minuten worden geschorst en daarna mag de vergadering plaats vinden met de aanwezige stemgerechtigden. De vergadering na schorsing begint dan om 20:00.
 • Alle leden van 18 jaar en ouder zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de ALV.
 • Van leden jonger dan 18 jaar mag 1 ouder/verzorger deelnamen aan de ALV en is stemgerechtigd.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor functies binnen het bestuur, kunnen zich tot 14 dagen voor de ALV schriftelijk melden bij de secretaris (secretaris@fc-tilburg.nl). Hiervoor moet men 30 handtekening van stemgerechtigde leden van FC Tilburg overhandigen.

Voor onze vereniging is het bestuur is op zoek naar

 • Voorzitter dagelijks bestuur (Voordracht door het bestuur: Theo Janssen)
 • Voorzitter sponsorcommissie
 • Voorzitter Jeugd (Voordracht door het bestuur: Jules Constant)
 • Vertegenwoordiger Senioren (Voordracht door het bestuur: Johan van Herp)
 • Vertegenwoordiger Verenigingswerk
 • Vertegenwoordiger Terreinen en Kleding (Voordracht door het bestuur: Sjaak Cox)

Agenda ALV

 1. Opening
 2.  Vaststelling Notulen ALV-2 – Deze zijn op te vragen bij de secretaris via secretaris@fc-tilburg.nl
 3. Jaarverslag van het bestuur
 4. Financiën
  a. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
  b. Verslag van de kascommissie
  c. Verkiezing kascommissie
  d. Vaststelling contributies
  e. Vaststelling van de begroting seizoen 2019-2020
  f. Sponsoring en kleding
 5. Benoeming bestuursleden
  a. Aftredend en NIET herkiesbaar Niels Hesselberth – Ronald Weber
  b. Aftredend en WEL herkiesbaar Erwin Smolders
  c. Kandidaat Voorzitter dagelijks bestuur Het bestuur draagt voor: Theo Janssen
  d. Kandidaat Jeugd Het bestuur draagt voor: Jules Constant
  e. Kandidaat Senioren Het bestuur draagt voor: Johan van Herp
  f. Kandidaat Terreinen en Kleding Het bestuur draagt voor: Sjaak Cox
 6. Jubilarissen

  PAUZE

 7. Huidige stand van zaken
 8. Beleid
  a. Sponsoring en PR
  b. Vrouwenvoetbal
 9. Nieuwbouw
 10. Verenigingswerk
 11. Veilig Sportklimaat
 12. Agenda – Activiteiten
 13. Rondvraag

Graag tot op de ALV-3 op 23 september 2019.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *